Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Wdrożenie technologii ICT oraz stworzenie innowacyjnych usług typu m-commerce, kluczem do wzrostu konkurencyjności firmy Void z Bydgoszczy.
Całkowita wartość inwestycji 355 260,00
Kwota dofinansowana z Europejskiego Funduszu Regionalnego 211 379,70

Projekt współfinanowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramch Regionalnego Programu Operacyjngo Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego.